top of page

De kijk op een leven in balans

Een verschil maken voor de mensen die op mijn pad komen.

Waarom ik jouw coach wil worden.

Mijn werkwijze

Talenten

Positieve psychologie, Omdenken en Mindfullness zijn onderwerpen waar vandaag de dag veel over geschreven wordt, maar het inhoudelijk toepassen van de principes kan soms minder makkelijk gaan dan ons voorgespiegeld wordt. We moeten onze talenten ontdekken en deze gebruiken. Doen we dat niet, dan laten we iets liggen. Het leven is volgens sommige mensen maakbaar. Maak je het niet, dan ligt de fout bij jou.

Mindset

Kinderen en jongeren groeien vandaag de dag op in een maatschappij waarin ze moeten scoren. Als kinderen nog maar net op deze wereld bewegen wordt er op een consultatiebureau al (goedbedoeld) gekeken of ze wel binnen de norm vallen. Vervolgens moet op school aan veel eisen voldaan worden hetgeen met regelmaat getest wordt. Kinderen leren dat ze een 6 zijn, of een 9. Ze mogen bij taal of rekenen meedoen met het zon-programma of met het maan-programma.

Kinderen gaan zo heel snel voelen wat ze op bepaalde gebieden waard zijn.

Dit kan leiden tot wat we een Fixed Mindset noemen (Carol Dweck). Ze kunnen iets niet en dat is nou eenmaal zo.

Ik zou dat graag willen ombuigen naar een Growth Mindset. Het verschil is maar één woord, namelijk het woord ‘nog’. ‘Ik kan het niet’ wordt dan ‘Ik kan het nog niet’. Een Fixed Mindset kan tot in de volwassenheid een negatieve rol blijven spelen, b.v. binnen werk en relaties.

Een Growth Mindset, een mindset waarbij groei voorop staat, kan een rijker en voller leven geven, een leven waarin je uitgaat van je Kracht.

Kijken vanuit Kracht

Mijn uitgangspunt of overtuiging is dat elk kind, elke jongere en elke volwassene in contact kan komen met de kracht in zichzelf. Door gebruik te maken van die Kracht kan je als mens groeien en de dingen gaan doen die je echt wilt doen. Het zorgt ervoor dat je kan denken in mogelijkheden en niet in beperkingen blijft hangen. Tegelijkertijd mag je met al je talenten en krachten ook Zijn wie je bent. Door alle Social Media van vandaag de dag willen we ons wel eens beter voordoen dan we zijn. Als je kan leven vanuit je positieve kern ben je altijd goed genoeg. Ik leer je niets nieuws, maar laat je weer kennis maken met je eigen hulpbronnen.

Missie

Ik wil graag een verschil maken voor mensen in het algemeen en voor jongeren in het bijzonder. Het geeft me energie om mensen te helpen hun potentieel te ontdekken en te laten geloven in zichzelf waardoor ze kunnen gaan doen wat ze willen en hun dromen kunnen verwezenlijken.

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen of heb je vragen? Neem hieronder contact met mij op. Nog niet uitgelezen? klik hier voor meer informatie over de coachingsprincipes die ik toepas. 

bottom of page