top of page

Talentgerichte gesprekken 

Een verschil maken voor de mensen die op mijn pad komen.

Waarom ik jouw coach wil worden.

Talentgerichte gesprekken met jongeren

Een kindertalentenfluisteraar is iemand die het erg leuk vindt om talentgesprekken te voeren met kinderen. Zo’n gesprek zorgt ervoor:

  • Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen zodat zij meer veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen.

  • Dat kinderen zich bewust worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening geven, en die maken dat de tijd vliegt.

  • Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen aan de hand van o.a. het materiaal dat we hebben ontwikkeld om op zo’n manier bij te dragen tot een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid.

Bron: https://www.kindertalentenfluisteraar.com/wat-een-kindertalentenfluisteraar 

In zijn boek ‘Ik kies voor mijn talent’ spreekt Luk Dewulf over ‘Duurzaam omspringen met natuurlijke bronnen’. Binnen de talentgesprekken wordt gebruik gemaakt van inzichten vanuit de positieve psychologie. Doen waar je goed in bent geeft een hogere betrokkenheid en betere werk-of studieresultaten. Dit geeft vervolgens een basis voor positieve emoties en duurzame groei.

De positieve emoties dragen bij tot het aanleggen en voeden van voorraden of bronnen op diverse vlakken, te weten:

 

Intellectuele bronnen

Jongeren ontwikkelen probleemoplossende vaardigheden en zijn in staat nieuwe informatie tot zich te nemen en te verwerken.

 

Fysische bronnen

Jongeren ontwikkelen (motorische) coördinatie. Daarnaast neemt de lichamelijke kracht en het uithoudingsvermogen toe en ontstaat er een basis voor een goede gezondheid

 

Sociale bronnen

Jongeren ontwikkelen de vaardigheid om sociale banden te verstevigen en leren daarnaast om nieuwe sociale banden aan te gaan.

 

Psychologische bronnen

Jongeren ontwikkelen veerkracht en optimisme. Daarnaast wordt een gevoel van identiteit en doelgerichtheid ontwikkeld.

Deze bronnen zorgen wederom voor positieve emoties die vervolgens weer leiden tot het beter om kunnen gaan met eventuele tegenslagen.

 

Luk Dewulf beschrijft talent als het hebben van een natuurlijke aanleg, het hebben van een gave en/of het begaafd zijn. Talent zegt in de eerste plaats iets over het potentieel van mensen. Talent hebben is niet voldoende om resultaten te behalen. Er wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen Talent en Talent in Actie.

De volgende vergelijking staat centraal: Talent in Actie = Talent + Gedrag + Context

Talent hebben betekent nog niet dat je het gedrag hebt ontwikkeld waardoor het talent reeds gaat opvallen ‘in actie’. Talent hebben betekent ook nog niet dat je een context hebt gevonden waarin dat talent gaat bloeien.

Wanneer er sprake is van een talent zal het altijd nodig zijn om via een aantal technieken en vaardigheden het gedrag te verwerven om dit talent in actie om te zetten.

Luk Dewulf heeft de overtuiging dat iedereen talent heeft. Er is alleen maar talent als dit gezien wordt. Hij beschrijft 39 talenten die hij onderverdeeld in een aantal categorieën:

  • Waar haal ik mijn drive vandaan?

  • Hoe bouw ik kennis op en los ik problemen op?

  • Hoe ga ik om met anderen en de omgeving?

  • Hoe krijg ik anderen in beweging?

  • Hoe organiseer en creëer ik?

Bron: Boek ‘Ik kies voor mijn talent’ van Luk Dewulf

Voor meer informatie verwijs ik naar de website en het boek van Luk Dewulf.

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen of heb je vragen? Neem hieronder contact met mij op. Nog niet uitgelezen? klik hier​ voor meer informatie over de andere diensten die ik aanbied.

bottom of page