top of page

Oplossingsgericht  Coachen

Een verschil maken voor de mensen die op mijn pad komen.

Waarom ik jouw coach wil worden.

Oplossingsgericht Coachen

Bij de oplossingsgerichte benadering staat eenvoud zowel in filosofie als in taal hoog in het vaandel. Het doel is om in samenwerking met de cliënt te ontdekken ‘wat er werkt’ in een bepaalde situatie. De focus ligt binnen het oplossingsgericht werken op oplossingen en niet op de problemen. Verder wordt er gekeken naar de toekomst (niet het verleden) en wat er goed gaat (in plaats van wat er verkeerd gaat). Dit alles leidt tot een positieve manier van werken uitgaande van eigen Kracht.

Grondleggers

Grondleggers van het oplossingsgerichte gedachtengoed zijn Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. De afgelopen 15-20 jaar ontdekken steeds meer professionals de kracht die ligt in doen wat werkt, zorgvuldig luisteren en voortbouwen op kleine successen. Analyse en diagnose zijn binnen het oplossingsgericht werken van minder belang. In kaart brengen van behoeftes en ontdekken van eigen kracht zijn daarentegen essentieel.

Onderzoek

Gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek heeft uitgewezen dat deze manier van werken even goede of betere resultaten oplevert dan conventionele methoden, maar in veel minder tijd en met veel meer klant-tevredenheid. Voor de Oplossingsgerichte professionals zelf heeft de aanpak ook voordelen. Het oplossingsgericht coachen geeft een boel werkplezier! Op dit moment wordt het oplossingsgericht werken toegepast binnen verschillende vormen van coachen en het onderwijs.

 

Verantwoordelijkheid

Bij oplossingsgericht werken wordt samengewerkt met de cliënt die zijn eigen situatie het beste kent. Op deze manier komt de cliënt tot een realistische oplossing die voor hem of haar werkt en die aansluit bij de behoefte van de cliënt. De cliënt houdt zelf de verantwoordelijkheid bij het realiseren van de veranderingen.

Oplossingsgerichte therapeuten geloven dat verandering constant is. De therapeut ziet het als zijn/haar taak om de cliënt zich bewust te laten worden van kleine behaalde successen om vervolgens te proberen deze successen in andere situaties te herhalen. Op deze manier helpt de therapeut de cliënt om dichterbij de door hem of haar gewenste toekomst te komen.

 

Principes

 1. De cliënt wordt als competent gezien over alle aspecten van zijn/haar leven.

 2. Er wordt met de persoon gewerkt in plaats van met het probleem.

 3. Het doel is het exploreren van de gewenste toekomst en haalbare mogelijkheden.

 4. Er wordt naar hulpbronnen gezocht in plaats van naar tekortkomingen.

 5. Het exploreren van wat er nu al bijdraagt aan deze gewenste toekomst.

 

Er wordt gewerkt vanuit het NU. Welke situatie bestaat er op dit moment? Er is bij aanvang van het gesprek aandacht voor de start van het probleem en de gevreesde toekomst. Vervolgens wordt er onderzocht wat er in plaats van de gevreesde toekomst zou kunnen komen, de zogenaamde gewenste toestand.

 

De volgende stap is het zoeken naar momenten waarop er al een beetje sprake was van de gewenste situatie, momenten dat het probleem en niet of minder was. Dit kan de hoop geven dat een verandering mogelijk is. In de laatste fase van een gesprek zal gezocht worden naar een eerste kleine realistische stap met grote kans op succes. Deze stap wordt door de cliënt zelf geformuleerd. Hij/zij is eigenaar over de oplossing en dus ook over het succes dat behaald wordt.

 

Gesprekstechnieken

Er wordt binnen het oplossingsgericht coachen o.a. gebruik gemaakt van de volgende technieken:

 1. Schaalvragen om een eerste kleine stap te kunnen formuleren.

 2. Complimenten om de cliënt de kracht te laten ervaren die hij/zij in zich heeft.

 3. Krachten identificeren om de cliënt het vertrouwen te geven dat de gewenste situatie bereikt kan worden.

 4. Gewenste toekomst exploreren.

 5. Reframing om het probleem in een ander perspectief te plaatsen.

 6. Uitzonderingen om de cliënt het vertrouwen te geven dat het probleem er nooit altijd is.

 7. Actief luisteren om de cliënt het gevoel te geven dat hij/zij gehoord wordt.

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen of heb je vragen? Neem hieronder contact met mij op. Nog niet uitgelezen? klik hier voor meer informatie over de andere coachingsprincipes die ik toepas. 

 

bottom of page