top of page

Mijn pad naar Kijken vanuit Kracht

Edwin portretfoto.jpg

Een verschil maken voor de mensen die op mijn pad komen.

Waarom ik jouw coach wil worden.

Fysiotherapeut

Ik ben mijn werkzame leven gestart als fysiotherapeut, waarbij ik me gespecialiseerd heb in het behandelen van kinderen en jongeren met motorische ‘problemen’, of, zoals ik het zelf liever omschreef, kinderen waarbij het bewegen niet vanzelf ging. Wat me daarin raakte was het feit dat ik kinderen in mijn beleving vaak geen nieuwe dingen leerde maar een omgeving creëerde waarin ze zichzelf konden ontdekken en hun potentie zagen, die maakte dat ze konden groeien. De veranderingen die daardoor waarneembaar waren bij het kind waren vaak vele malen groter dan de veranderingen in de ‘objectieve’ testuitslagen.

Mijn overtuiging is dat de groei die een mens doormaakt niet altijd te meten is, maar vooral voelbaar is in de persoon zelf. Het is het gevoel dat een bereikt doel geeft waardoor een mens in beweging wil komen. Belangrijk daarbij is dat iemand eigenaar is van het ‘probleem’, het doel en de oplossingen om dit doel te bereiken. Op dat moment ben je namelijk ook eigenaar van de successen.

Leerkracht

Na bijna 20 jaar met veel plezier als fysiotherapeut gewerkt te hebben ging het kriebelen bij me. Ik wilde meer aan de slag gaan met de hele mens en niet alleen maar met het fysieke deel. Ik ambieerde daarmee een meer holistisch manier van werken. Dat maakte dat ik de stap heb gemaakt richting het (speciaal) onderwijs. Ik heb de kans gekregen om via de zogenaamde zij-instroom het onderwijs te ontdekken. Het voor de klas staan combineerde ik met een stuk ambulante dienstverlening waarbij ik leerlingen begeleidde binnen het reguliere onderwijs die gezien hun beperkingen recht zouden hebben op een plaats binnen het speciaal onderwijs.

 

Ambulant Begeleider

Wat ik m.n. binnen de ambulante begeleiding merkte was dat ik gefascineerd raakte door alles wat mensen in beweging kon zetten en met name de eigen kracht die ze daarbij aan konden boren. Feitelijk merkte ik dat beweging alleen maar mogelijk is vanuit deze eigen kracht. Dit gold niet alleen voor de jongeren, maar ook voor hun ouders, docenten en begeleiders. Hiermee groeide bij mij de interesse voor een meer coachende benadering. Het feit dat ik binnen mijn werk uitgezet werd als ‘expert’ heeft me altijd een beetje dwars gezeten omdat ik er in geloof dat ieder mens expert is over zichzelf en daarmee mijn grootste bron van informatie. Goed luisteren is hierbij een vereiste en maakt ook dat de coachee zich gehoord en erkend voelt.

 

Oplossingsgericht Coach

Mijn basis als coach heb ik gelegd door gedurende twee jaar een training te volgen tot oplossingsgericht coach bij het Solution Centre in Utrecht. Het idee binnen het oplossingsgerichte gedachtengoed is dat de oplossing vooral in het hier en nu te vinden is, gebruik makend van de krachten binnen maar ook buiten mensen (omgeving). Het is belangrijk dat een coachee zelf kleine haalbare doelen stelt gebruik makend van deze krachten. Mijn benadering werd daarmee meer actiegericht, toewerkend naar een gewenste toekomst.

 

Krachtgericht Coach

Na een aantal jaar oplossingsgericht gewerkt te hebben ervaarde ik echter ook de beperkingen die dit model kon hebben. Het leidde soms tot te snelle oplossingen en daarmee tot een stukje oppervlakkigheid. In mijn zoektocht naar verdieping kwam ik terecht bij de boeken van Ellen Nuijten en Fred Korthagen en de boodschap die ik daarin vond raakte me direct. Dit maakte dat ik het Krachtgericht Coachen opgepakt heb. Binnen deze wijze van coachen werd nog meer gekeken naar Krachten in elke mens. Wat me met name aanspraak was het gegeven dat gedrag maar gedrag is en dat er vele lagen onder dat gedrag liggen, zoals vaardigheden en eigen overtuigingen. Het verleden kan daarbij ook een rol spelen en moet daarom zeker aandacht krijgen. Mijn uitdaging werd vanaf dat moment om uit te zoeken op welke laag een belemmering zit, zodat ik de coachee daar in beweging kan krijgen waar hij of zij deze beweging nodig heeft.

 

Zijnsgericht Coach

De stap naar het Zijnsgericht coachen was voor mij een hele logische. Mijn interesse in het Zijn van mensen groeide, mede omdat het mijn overtuiging werd dat mensen vanuit hun Zijn, of anders gezegd hun Kern, in beweging kunnen komen en daarmee kunnen groeien. In de Kern van ieder mens zitten de Krachten die ingezet kunnen worden. Op het moment dat deze krachten aangesproken worden is beweging en ontwikkeling mogelijk.

 

Begeleider Passend Onderwijs

Ik werk momenteel met veel plezier als Begeleider Passend Onderwijs met voornamelijk jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het betreft jongeren die door een ‘beperking’ die vaak samenhangt met diagnoses zoals ASS, ADHD, ODD soms hulp nodig hebben om de potentie te ontdekken die ze in hun Kern hebben. Daarnaast werk ik ook met jongeren met lichamelijke beperkingen of jongeren die langdurig ziek zijn.

Docent Anders Kijken naar Kinderen

Naast het werk als Begeleider Passend Onderwijs ben ik al geruime tijd docent en trainer bij Anders Kijken naar Kinderen. Deze organisatie richt zich op de zintuiglijke prikkelverwerking van mensen in het algemeen en kinderen en jongeren in het bijzonder. Ik verzorg daar verschillende lessen die betrekking hebben op dit onderwerp. Ik heb daar ook samen met een mededocent, Marielle van Vliet, een vierdaagse coachingsmodule geschreven voor paramedici en docenten, gericht op de principes van het Oplossingsgericht, Krachtgericht en Zijnsgericht coachen.

Talentenfluisteraar

Sinds september 2019 mag ik mezelf ook officieel talentenfluisteraar noemen. Luk Dewulf (de drijvende kracht achter dit concept) heeft als droom dat elke gemeente in Nederland en België een talentenfluisteraar binnen de grenzen heeft die door middel van talentgerichte gesprekken jongeren zich bewust kan maken van de talenten die ze in zich hebben. Ik ervaar dit als een mooie aanvulling op de verschillende manieren van coaching die ik inzet.

 

Kijken vanuit Kracht

Een jaar geleden is bij mij de behoefte gegroeid om ook activiteiten te gaan ondernemen vanuit een eigen praktijk. Mijn wens is dat ik mensen kan helpen in hun kracht te staan. Vanuit de kern is beweging mogelijk en dit kan doorwerken in alle lagen en daarmee leiden tot een fijner leven. Mijn missie is een verschil te maken voor de mensen die op mijn pad komen.

Certificaten en diploma's

 • Luk dewulf |  Talentenfluisteraar

 • Korthagen Opleidingen | Zijnsgericht Coachen

 • Korthagen Opleidingen | Krachtgericht Coachen

 • APS | Co-teaching

 • Solutions Centre | Basistraining oplossingsgerichte gespreksvoering

 • Solutions Centre | Mastercourse oplossingsgericht werken met kinderen, jongeren, gezinnen, scholen en organisaties.

 • Stichting Nederlands Centrum Hersenletsel | Professioneel omgaan met leerlingen met hersenletsel

 • Hogeschool Leiden | Bachelor of education in primary schools

Competenties

 • Krachtgericht Coachen. 

 • Zijnsgericht Coachen

 • Oplossingsgericht Coachen

 • Talentgesprekken

bottom of page