top of page

Krachtgericht  Coachen

Een verschil maken voor de mensen die op mijn pad komen.

Waarom ik jouw coach wil worden.

Krachtgericht Coachen

Het Krachtgericht Coachen is op de kaart gezet door Fred Korthagen en Ellen Nuijten.

Binnen het Krachtgericht Coachen is er veel aandacht voor het Contact met de cliënt. Er is altijd sprake van een Denken, een Voelen en een Willen bij beide partijen en wanneer hier op passende wijze aandacht aan geschonken wordt ontstaat er een verdieping van het contact.

Beschrijven van jouw ervaring

De eerste stap binnen het Krachtgericht Coachen is het beschrijven van een concrete ervaring of situatie. Er wordt uitgevraagd hoe de situatie eruit zag en wat er binnen de situatie gebeurde. Er wordt als het ware een plaatje geschetst. Vervolgens vindt er reflectie plaats op het ideaal (stap 2). De vraag daarbij is wat de cliënt wil bereiken binnen het proces.

Jouw Kernkwaliteiten erkent en voelbaar

Daaraan gekoppeld vindt een reflectie plaats op de Kernkwaliteiten (vervolg stap 2). Als coach benoem ik de Kernkwaliteiten die ik ervaar binnen het gesprek in de hoop dat ze voelbaar worden voor jou als cliënt. Deze Kernkwaliteiten vormen de Kracht die maakt dat er beweging mogelijk is.

Nadat de kernkwaliteiten gevoeld worden wil ik met je gaan kijken naar de belemmering die maakt dat er geen beweging is richting het ideaal (stap 3). Hoe belemmer je jezelf en waar komt dit uit voort. Is er sprake van een gebrek aan vaardigheden? Of bestaat er mogelijk een overtuiging die maakt dat de weg naar het ideaal geblokkeerd wordt?

Van belemmering naar Kracht

Daarna volgt de belangrijkste stap. Ik wil dan graag bekijken hoe de kernkwaliteiten ingezet kunnen worden om de belemmering los te laten (stap 4). Er wordt een nieuwe aanpak geformuleerd en er worden afspraken gemaakt hoe deze uitgeprobeerd kan worden (stap 5). Het uitgangspunt is altijd dat gekeken wordt vanuit de Kracht van de cliënt.

 

Wil jij ervaren hoe het om de krachtgerichte coaching in deze stappen met mij te doorlopen? Neem dan snel contact met mij op!

 

Meer over Krachtgericht Coachen  

Ben je nog niet uitgelezen en wil je meer informatie over 'Krachtgericht Coachen' klik dan hier voor het hele verhaal in PDF van Fred Korthagen en en Ellen Nuijten of stel je vraag aan mij hieronder. Ik verwijs ook graag naar de website van Fred Korthagen en Ellen Nuijten voor meer informatie https://korthagen.nl/

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen of heb je vragen? Neem hieronder contact met mij op. Nog niet uitgelezen? klik hier voor meer informatie over de andere coachingsprincipes die ik toepas. 

 

bottom of page