top of page

Wanneer onze paden kruisen

Een verschil maken voor de mensen die op mijn pad komen.

Waarom ik jouw coach wil worden.

2019-11-20 Paul Ruijgrok

Edwin is een ambulant begeleider van onze school. In eerste instantie voor leerlingen, maar nadat ik hem gevraagd had of hij mij ook wilde begeleiden en handvatten wilde aanreiken voor een overplaatsing naar een andere locatie met een voor mij lastige directeur, wilde hij me begeleiden.

Ik heb 6 sessies gehad van Edwin. Dit is mij goed bevallen. Hij is zeer professioneel en weet je op je gemak te stellen.

Ik heb hem veel willen en kunnen vertellen omdat ik vertrouwen in hem heb.

Paul Ruijgrok 

2019-12-04 Rob en Marjan Wubben

In groep 4 van de basisschool kwam Jort in aanmerking voor een rugzakbegeleiding. De begeleider die Jort kreeg vanuit deze voorziening was Edwin. Al in een vroeg stadium ontstond er een bijzondere band tussen Jort en Edwin wat een positieve uitwerking heeft gehad op Jort zijn ontwikkeling op de basisschool en in zijn sociale leven. Edwin wist samen met Jort steeds doelen te stellen waaraan Jort moest gaan werken. Op het gebied van leren wist Edwin dat gene met Jort te bereiken waardoor zijn resultaten op school meer dan voldoende waren. Maar ook in de omgang met medeleerlingen en de opstelling van Jort zijn medeleerlingen richting Jort hebben een positief effect gehad. Ook nadat de voorzieningen van rugzakbegeleiding een andere uitwerking kregen heeft Edwin de begeleiding van Jort kunnen voortzetten tot en met groep 8. In groep 8 zat de doelstelling met name in het voorbereiden van Jort naar de stap van de overgang naar het voortgezet onderwijs. Hierin heeft Edwin samen met ons de overdracht verzorgt naar zijn nieuwe school op het voortgezet onderwijs. Hier kwam ook het moment dat Jort afscheid moest nemen van Edwin op het gebied van begeleiding.  Eenmaal op zijn nieuwe school bleven Jort en Edwin wel contact houden over Jort zijn vorderingen op school en sociale leven.

Bij de overgang van de 1e naar de 2e klas kwam er vanuit Jort en ons als ouder een vraag om hulp. Deze vraag vanuit Jort was hoe hij zich het beste moest en kon opstellen richting leeftijdsgenoten om contact en aansluiting te vinden, maar ook hoe hij zijn houding richting zijn zussen kon verbeteren. Bij de zoektocht wie Jort hierbij zou kunnen helpen kwam bij ons de naam van Edwin ook naar voren om bij hem om advies te vragen wie Jort hierbij kon helpen. Toen we hierover met Edwin contact zochten, gaf hij aan dat hij bezig was om voor zichzelf een praktijk op te zetten om jongeren te begeleiden en of wij er open voor stonden als hij dit zou gaan doen. Jort en ook wij hebben hier niet lang over na hoeven te denken om dit samen met Edwin op te pakken. Van te voren hebben we in overleg duidelijke doelstellingen besproken waaraan Jort wilde werken, maar ook vragen gesteld waar wij als ouders tegenaan liepen en geen duidelijk antwoord op hadden.

Edwin is samen met Jort gaan werken hoe Jort zich moest opstellen richting leeftijdsgenoten, maar ook Jort het gevoel gegeven dat hij mag zijn wie hij is en daar ook trots op mag zijn. Jort is daardoor een sterker persoonlijkheid geworden die voor zichzelf durft op te komen. Wij zijn ook bijzonder trots op Jort dat Jort hier samen met Edwin aan heeft willen werken. Ook zijn wij als ouder in de gesprekken met Edwin persoonlijk en samen met Jort, Jort nog beter gaan begrijpen en het wederzijdse begrip nog sterker gemaakt. Na een traject van 2 jaar heeft Edwin samen met Jort aan zijn doelstellingen gewerkt en hebben wij dit in oktober op een zeer ontspannen manier afsloten.

Wij wensen Edwin zeer veel succes toe met het uitbouwen van zijn praktijk “kijken vanuit kracht”

Marjan, Rob en Jort Wubben

2019-12-03 Revalidatie Friesland

Vanuit de kinderrevalidatie Revalidatie Friesland hebben we Edwin ervaren als een enthousiaste trainer en coach met veel ervaring en flexibiliteit. Hij combineert stevigheid met kwetsbaarheid en heeft vertrouwen in de mensen met wie hij samen werkt. Samen met een andere trainer, Marjan van der Meer, die hij van tevoren niet kende hebben ze een middag scholing gegeven aan een groep van ruim 70 collega’s met diverse achtergrond (planners, secretaresses, verpleegkundigen, fysio- en ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en artsen). Met allerlei voorbeelden en praktische oefeningen hebben ze ons bewust gemaakt van o.a. het belang van beter luisteren en toepassen van diverse gesprekstechnieken. Een collega sprak na afloop: ‘dit smaakt naar meer!’

2019-12-20 Marjan van der Meer

MET EDWIN WERKEN: EEN AVONTUURLIJK FEEST.

Een training in het kader van een vervolgstap gezinsgeïntegreerd werken voor Revalidatie Friesland. We kenden elkaar niet. Twee verschillende startpunten. Oplossingsgericht werken en basiscommunicatie/Video interactiebegeleiding (VHT/VIB). Geen 40, maar  70 deelnemers, zo bleek vlak voor de training. Dat vroeg creativiteit, flexibiliteit en humor.

Zo heb ik Edwin leren kennen. Deze eigenschappen in combinatie met een grote kundigheid en zeer ruime ervaring maakten het voor mij een feestje om met hem samen te werken. Ik voelde me direct bij hem op mijn gemak en uitgenodigd. Ik zag dat dat ook gebeurde met de deelnemers. En dat vind ik vakmanschap met zo’n grote groep. Oplossingsgericht werken is niet iets wat Edwin uitdraagt. Hij leeft het. Zijn levendige ervaringsverhalen waarmee hij de informatie omkleedt geven inspiratie en maken hongerig. Meer, meer, meer……

03-01-2020 Miranda Hollenberg

Edwin is een intelligente, gepassioneerde en bevlogen coach die met veel humor en geduld zijn cliënten begeleidt. Hij houdt hierbij zicht op het beoogde resultaat, stuurt bij wanneer dat nodig is en zet zich met veel optimisme en creativiteit in om de gestelde doelen te bereiken. Daarnaast verliest hij ook het belang van een goede en tijdige communicatie met zijn opdrachtgever (in het geval dat deze niet tevens cliënt is) niet uit het oog waarbij vertrouwen en integriteit voor hem een vanzelfsprekendheid zijn. Ik beveel Edwin dan ook van harte aan bij zijn toekomstige opdrachtgevers.

Revalidatie Friesland
Paul Ruijgrok
Rob en Marjan Wubben
bottom of page