top of page

Hulp bij leer- en gedragsproblemen

Een verschil maken voor de mensen die op mijn pad komen.

Waarom ik jullie coach wil worden.

Hulp bij leer- en gedragsproblemen

Mijn specialiteit is het begeleiden van leerlingen 'die buiten het gemiddelde vallen'

Binnen mijn werk als Begeleider Passend Onderwijs heb ik zowel binnen het Primair Onderwijs als het Voortgezet Onderwijs veel te maken met leerlingen met leer- en gedragsproblemen op school. Mijn specialiteit ligt op het gebied van de begeleiding van leerlingen die wat betreft hun gedrag buiten het ‘gemiddelde’ vallen (b.v. leerlingen met Autisme of ADHD) en leerlingen met een lichamelijke beperking of langdurige ziekte.

Leerlingen worden op school momenteel veel ‘geprikkeld’ met informatie. Deze informatie komt binnen via ogen, oren, neus, huid, tong (smaak), maar ook via het eigen lichaam. Ik ben m.b.v. gestandaardiseerde vragenlijsten (Sensory Profile, School Companion) in staat om de zintuiglijke prikkelverwerking van een kind op school of thuis in kaart te brengen om vervolgens a.d.h.v. diverse hypotheses na te gaan waar ruimte zit voor verandering.

Geen aannames, maar logisch gedrag

Op de scholen waar ik op dit moment actief ben wordt gewerkt volgens de principes van het Handelingsgericht Werken (HGW). Dit is een manier van werken die bij me past omdat voorkomen wordt dat er te snel aannames gedaan worden. Mijn overtuiging is dat elk kind en dus ook elke leerling op school reageert op een manier die voor hem of haar op dat moment logisch is. Het is een reactie op de informatie die het kind wel of niet binnen krijgt. Aan mij de taak om met betrokkenen na te gaan hoe we ervoor kunnen zorgen dat het kind hier minder last van ondervindt.

Elk kind is uniek en elk kind heeft daarom ook een unieke aanpak nodig om tegemoet te komen aan zijn of haar behoeftes. Tegelijkertijd is het kind ook onderdeel van een klas en bestaat er een relatie tussen het kind en de betrokkenen om hem of haar heen (b.v. een leerkracht). Ik zal altijd op zoek gaan nawat past bij dit kind en deze leerkracht in deze klas op deze school.

Denken in leerbehoeftes, niet in diagnoses

Ik sta voor Passend Onderwijs en dit betekent voor mij dat ik altijd op zoek zal gaan naar de ruimte die bestaat binnen het systeem van de school om een passend aanbod te creëren. De draagkracht van de leerkracht speelt hier ook altijd een rol in. Mijn doel is niet om het kind zo te kneden dat het binnen een bestaand systeem past. Ik wil bij voorkeur denken in (leer)behoeftes en niet zozeer in termen van diagnoses.

Op scholen kan ik helpen een leerling in kaart te brengen en te ondersteunen bij het schrijven van een hulpplan of ontwikkelingsplan. Begeleiding of het coachen van de leerling binnen school, b.v. op het gebied van plannen en organiseren of het onderzoeken van verschillende leerstrategieën behoort eveneens tot de mogelijkheden. Hetzelfde aanbod kan vanzelfsprekend ook binnen de thuissituatie uitgevoerd worden.

Kosten

€75,00 per sessie van 60 minuten.

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen of heb je vragen? Neem hieronder contact met mij op. Nog niet uitgelezen? klik hier​ voor meer informatie over de andere diensten die ik aanbied.

bottom of page